corona

Protocol 2021

Stichting 40 Mijl

Dit protocol bevat de richtlijnen voor de evenementen georganiseerd door Stichting 40 Mijl. Het protocol is beoogd als kader voor het veilig organiseren en bezoeken van het evenement. Het protocol is een initiatief van Stichting 40 Mijl en is ontwikkeld op basis van de protocollen van het NOC*NSF en in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland, Nederlandse Triathlon Bond en Atletiekunie, met instemming van het lokaal gezag, welke verantwoordelijk is voor de bestuurlijke handhaving. Stichting 40 mijl doet alles wat in haar bereik ligt om te voorkomen dat het gezag daadwerkelijk moet optreden, onder andere door het gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen.

 

Uitgangspunt voor dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld op het moment van publiceren, aangevuld met ervaringen en best practices. Via de website www.40mijl.nl is het protocol te downloaden voor alle deelnemers, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en realisatie van het evenement. Tevens wordt het protocol verstrekt aan al deze partijen ruim voor uitvoering van het evenement. Het protocol is zo vormgegeven dat het realiseren van de 1,5 meter afstand (onder andere door het limiteren en verspreiden van het aantal deelnemers en bezoekers), het veilige op- en afbouwen en verloop van het sportevenement, en een veilig bezoek (inclusief looproutes, hygiëne en het veilig bereiden en uitgeven van eten en drinken, sportkleding en medailles) zo goed mogelijk gegarandeerd kan worden voor álle betrokkenen.

 

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol en actief aan de slag gaat met handhaving, is dat mogelijk.

 

Voor het evenement zijn de volgende basisregels voor alle betrokkenen van kracht van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog

 

Daarnaast geldt:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • schud geen handen;
 • vermijd aanraking van het eigen gezicht: kom niet aan mond, neus of ogen.

 

Extra aanwijzingen:

 • Sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in e?e?n vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit;
 • Sporters dienen de aanwijzingen van organisatie op te volgen.

 

Toezichthouders zullen, onder leiding van een corona-coördinator, worden ingezet voor het handhaven van de richtlijnen tijdens het evenement. De coördinator staat in nauw contact met de contactpersoon / locatiebeheerder van de camping / het evenementen-terrein. De medewerkers e?n vrijwilligers zijn goed ingelicht over de inhoud van de richtlijn en krijgen de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

 

Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

 

Indien bij een sporter/vrijwilliger Covid-19 wordt vastgesteld, worden de richtlijnen vanuit de overheid gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Stichting 40 Mijl zal de contactgegevens van de betrokken met de GGD delen zodra hier door de GGD om wordt gevraagd.

Corona-coördinator: Johan Broesder, Voorzitter Stichting 40Mijl

Onderstaande reglementen zijn indicatief en kunnen per evenement afwijken.

Aankomst en melden:

 • Deelnemers wordt gevraagd om niet eerder dan 20 minuten voor de start aanwezig te zijn
 • Deelnemers wordt gevraagd om in sportkleding te arriveren en tassen etc in de auto te laten liggen
 • Er is geen omkleedgelegenheid
 • Vooraf wordt per mail gevraagd of er klachten zijn en wordt het corona-protocol uitgelegd
 • Deelnemers met klachten worden uitgesloten
 • Een briefing is niet van toepassing

 

Inschrijfbureau:

 • Dagaanmelding is niet mogelijk
 • Het aanmeldbureau is buiten geplaatst
 • Er wordt een deurbeleid gehanteerd
 • Er is een duidelijke looproute (ingang, uitgang) met bewegwijzering aangegeven om zo drukke hotspots te voorkomen
 • Op de grond staan afstandslijnen en 1,5m aanduidingen
 • Bij de ingang worden mondkapjes uitgegeven, binnen is mondkapjesplicht
 • Bij de ingang is desinfectie aanwezig
 • bij de ingang wordt een contactloze thermoscan uitgevoerd
 • Informatieborden wijzen op mondkapjesplicht, desinfectie, afstand en starttijden
 • Inschrijfmedewerkers zitten aan een tafel achter plexiglas schermen, dragen mondkapjes en beschikken over desinfectie
 • Uitgifte materialen vindt contactloos plaats

 

Start:

 • De start vindt in clusters plaats van waarbij de onderlinge afstand te waarborgen is. De clustergrootte bedraagt maximaal 5 personen en tussen de clusters zal minimaal 3 minuten wachttijd genomen worden
 • Starttijden/clusters worden vooraf per mail kenbaar gemaakt
 • Bij de startboog worden rijen afgezet met lint en pilonnen om onderlinge afstand te waarborgen

 

Waterposten, verzorging onderweg:

 • Waterbekertjes/flesjes worden op tafel uitgegeven, vrijwilligers blijven daarbij op 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Bekertjes worden door deelnemers zelf in een afvalbak gedeponeerd
 • Verstrekte etenswaren en fruit wordt door de horecagelegenheden verzorgd onder de corona protocollen van de KHN

 

 Finish:

 • Er worden geen douches en kleedruimte binnen gebruikt
 • EHBO heeft beschikking over warme douches in geval van onderkoeling en zal deze volgens richtlijnen van het campingterrein reinigen
 • Er is een mand waar deelnemers hesjes en chips kunnen deponeren, deze worden daarna ontsmet
 • Medailles worden op een tafel gelegd zodat deelnemers deze kunnen pakken
 • Direct na de finish van de eerste 3 deelnemers worden deze opgeroepen voor het podium
 • Podiumdelen staan 1,5 meter uit elkaar
 • Aandenkens worden contactloos overhandigd, uitgifte via een tafel
 • Deelnemers wordt verzocht na de finish te vertrekken
 • Deelnemers die na de finish wensen te blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de horecagelegenheid

 

Onderweg op parcours:

 • Na de start zal het deelnemersveld spreiden, waardoor er geen groepen ontstaan
 • Deelnemers wordt gevraagd om onderweg 1,5 meter afstand te bewaren van andere deelnemers
 • Deelnemers wordt gevraagd op smalle wegdelen elkaar niet te passeren
 • Rustlocaties onderweg vallen onder verantwoordelijkheid van de betreffende horecalocatie
 • Er wordt registratie gehouden welke deelnemers op welk tijdstip bij een rustlocatie arriveren
 • Er wordt gecommuniceerd dat deelnemers niet langer dan 15 minuten op een rustlocatie mogen verblijven
 • Uitgifte van koffie en water onderweg vindt contactloos plaats

 

Vrijwilligers algemeen:

 • EHBO en fysio werken volgens de voor hen geldende protocollen
 • Vrijwilligers wordt gevraagd naar klachten en er wordt een thermische scan uitgevoerd bij aankomst, hiervan wordt registratie gehouden door eigenverklaring
 • Vrijwilligers met klachten worden uitgesloten
 • Aan vrijwilligers worden mondkapjes, handschoenen en desinfectie verstrekt. Vanuit infectieziektepreventie zijn mondkapjes niet nodig als de anderhalve meter wordt gewaarborgd. Wat betreft het gebruik van handschoenen is goede handhygiëne te prevaleren boven het gebruik van handschoenen, omdat handschoenen net als handen vervuilt raken. Indien in geval van calamiteit niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, kunnen de mondkapjes en handschoenen worden gebruikt.
 • Vrijwilligers krijgen de instructie afstand te bewaren en na eventuele hulp aan deelnemers te desinfecteren

 

Organisatorisch:

 • Er wordt een duidelijke registratie gehouden van aanwezigen, deelnemers en vrijwilligers
 • Er wordt registratie gehouden van uitgevoerde hulpverlening
 • Er wordt registratie gehouden van de intake gesprekken en thermische scans
 • In de voorbereiding wordt contact vermeden en de organisatie zal de richtlijnen in acht nemen

 

Publiek:

 • Op basis van voorgaande jaren verwachten we dat het aantal toeschouwers beperkt zal zijn; minder dan 50, verspreid over de routes.
 • Deelnemers zullen een mailing ontvangen waarin staat dat toeschouwers wordt afgeraden om het evenement te bezoeken.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan 

 

Hygiëne:

 • Hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en worden binnen herhaald.
 • Regels voor sporters staan op de website (pop-up en/of homepage).
 • De stichting draagt samen met de locatiebeheerder zorg voor maximale hygiëne, vooral de deurknoppen, prullenbakken en andere contactoppervlakten worden zo regelmatig mogelijk gereinigd.