Missie en visie

Missie

Stichting 40Mijl is een daadkrachtige en initiërende organisatie die beleving centraal stelt bij voorgenomen evenementen. Alle sportieve activiteiten onderscheiden zich door het benadrukken van unieke natuurlijke en culturele elementen waardoor een bovenregionaal bereik en deelnemersveld gecreëerd wordt. De recreatieve en prestatiegerichte evenementen worden opgezet in gebieden met een bijzondere natuurlijke status, waarbij natuur- en cultuureducatie een integraal bestanddeel van de evenementen uitmaakt. Activiteiten met een groter educatief karakter hebben een focus die ligt bij kinderen en jeugd om hen, naast kennis over en betrokkenheid bij de natuur, te activeren voor sportieve en culturele bezigheden. Hierbij zal op een speelse wijze worden aangespoord tot samenwerking, creativiteit en actief bezig zijn. Een maatschappelijk belang waarbij de jeugd achter de PC weg wordt gehaald, maar waarbij potentieel de moderne techniek op praktische wijze wordt ingezet voor verschillende toepassingen.

Visie

De Stichting 40Mijl is een moderne stichting met een open karakter. De stichting verbindt initiatieven en mensen door het organiseren van prestatiegerichte en recreatieve sportevenementen en educatieve projecten door en voor onderwijsinstellingen. Het educatief programma loopt parallel met de organisatie van de Stichting en maakt onderdeel uit van de evenementen.

Maatschappelijke Visie

De Stichting 40Mijl creëert een omgeving van maatschappelijke betrokkenheid bij gebieden met een bijzondere natuurlijke landschapsstatus in binnen- en buitenland. Als organisator van unieke evenementen met een bovenregionaal deelnemersveld draagt de Stichting actief bij aan gebiedsontwikkeling, instandhouding, bewustwording en de ontwikkeling van toerisme. Hierdoor hebben activiteiten van de Stichting direct invloed op regionale ondernemers in de toeristische sector en economische groei in het gebied. Door (inter)nationale samenwerking en een focus op evenementen met USP’s heeft de Stichting bovenregionaal bekendheid en heeft de Stichting bekendheid verworven voor kwalitatief hoogwaardige evenementen.

Didactische Visie

Als centraal orgaan voor educatieve projecten in het Lauwersmeer- en Waddengebied werkt de educatie commissie van de Stichting 40Mijl samen met regionale en nationale stakeholders. Om invulling te geven aan de educatieve inhoud van evenementen betrekt de educatie commissie verschillende partijen zoals scholen, verenigingen en ondernemers bij de activiteiten. Daarnaast heeft de educatie commissie onder auspiciën van de Stichting 40Mijl een educatief programma voor (basis) onderwijs en organiseert zij excursies en lezingen over natuur, cultuur, techniek en economische ontwikkeling in het gebied. Als richtlijn wordt hierbij uitgegaan van de kerndoelen van TULE. De educatieve projecten dragen bij aan sociale, lichamelijke, intellectuele en persoonlijkheidsvorming bij de deelnemers. De stichting gebruikt de leerlijnen van taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs voor het formuleren van de doelen achter de educatieve activiteiten. Voor de praktische uitvoering van activiteiten gebruikt de stichting de 21 century skills als basis. Dit betekent dat deelnemers niet alleen voorzien worden van informatie over het gebied, maar ook hun persoonlijke ontwikkeling bevorderen omdat bij elke activiteit zo veel mogelijk ontwikkelingsgebieden worden aangesproken.

Enerzijds wordt tijdens alle activiteiten het belang van het behoud van natuur en culturele highlights in de omgeving kenbaar gemaakt. Anderzijds wordt door de betrokkenheid van scholen en ondernemers samenwerking en betrokkenheid gecreëerd. Aan educatie wordt op deze wijze op praktische wijze invulling gegeven en wordt daarmee mèèr dan alleen theorie.