40Mijl tegen Plastic Soup

40Mijl tegen Plastic Soup

DEN HAM-De Stichting 40Mijl is een samenwerking aangegaan met de Plastic Soup Foundation (PSF) die wereldwijd campagne voert om plastic vervuiling in de oceanen tegen te gaan. Dit doen zij met concrete acties, lespakketten voor onderwijs en het creëren van bewustwording over de risico’s van het afval dat wij met zijn allen produceren. De Stichting 40Mijl organiseert meerdere sportevenementen in en rond het Lauwersmeer en in de Waddenzee. Verschillende sportdisciplines, zoals zwemmen, wandelen en hardlopen worden door de stichting in dit gebied neergezet. Stichting 40Mijl gaat zich met deze evenementen nu ook inzetten voor het milieu.

Plasticvrije Lauwersmeer Marathon

De Lauwersmeer Marathon op 12 mei is het eerste evenement dat in het teken staat van de PSF en deze wordt zo veel mogelijk plasticvrij georganiseerd. Waar wel plastics noodzakelijk zijn, zorgt de organisatie ervoor dat deze recyclebaar zijn en niet in het milieu terecht komen. De Lauwersmeer Marathon wordt georganiseerd ter ere van het 50-jarig bestaan van het Lauwersmeer.

Klimaatcompensatie

Vanaf 2019 zal de Stichting 40Mijl ook geheel klimaatneutraal werken. Er wordt een CO2 voetprint berekening uitgevoerd voor alle activiteiten voor zowel het dagelijks bestuur als de organisatie van de evenementen. CO2-uitstoot wordt zo veel mogelijk beperkt en de organisatie gaat bomen planten om de uitstoot te compenseren. Deelnemers kunnen bij inschrijving aangeven of zij hun uitstoot willen laten compenseren. De Stichting 40Mijl is daarmee één van de eerste aanbieders van sportevenementen die actief CO2-uitstoot tegen gaat.

Kidsrun en educatief programma voor scholen

De Plastic Soup Foundation heeft een lespakket samengesteld voor alle klassen van het basisonderwijs. Informatie, opdrachten, filmpjes en een spelactiviteit om in de buurt van de school zwerfafval in kaart te brengen en op te ruimen zijn enkele onderdelen van dit lespakket. De Stichting 40Mijl kan scholen in de provincie van dit lespakket voorzien en geeft zelf een educatieve krant uit voor de leerlingen. Zo probeert de Stichting bewustwording te creëren en scholen en leerlingen te activeren om sponsorgeld op te halen voor de PSF. Tijdens de Lauwersmeer Marathon is er een 2,5 km Kidsrun sponsorloop, waarbij kinderen van de deelnemende scholen rennen voor de PSF. Op de start- en finishlocatie zal tevens een Plastic Soup Paviljoen ingericht zijn en worden filmpjes vertoond over dit onderwerp.

Meer informatie over de evenementen en PSF is te vinden op www.40mijl.nl en www.lauwersmeermarathon.nl

Geplaatst op 19 november 2018.